Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 (cả ba sách)

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 có đáp án, chọn lọc Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 (cả ba sách)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 – Tuần 11 – Kết nối tri thức

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Kết quả của phép tính 64 cm : 2 là:

A. 32

B. 32 cm

C. 23 cm

D. 30

Câu 2. 3 là số dư của phép chia nào dưới đây?

A. 77 : 5

B. 88 : 7

C. 81 : 6

D. 62 : 4

Câu 3. Giảm 84 đi 6 lần được mấy?

A. 14

B. 78

C. 90

D. 16

Câu 4. Mẹ xếp đều 64 quả cà chua vào 4 rổ. Vậy số cà chua mỗi rổ có là:

A. 18 quả

B. 15 quả

C. 17 quả

D. 16 quả

Câu 5. Hôm qua cửa hàng nhà My bán được 87 quyển vở. Hôm nay số vở bán được giảm đi 3 lần so với hôm qua. Vậy số vở hôm nay cửa hàng bán được là:

A. 29 quyển

B. 27 quyển

C. 26 quyển

D. 25 quyển

II. Phần tự luận

Bài 1. Tính

Bài 2. Đặt tính rồi tính

Bài 3. Số?

Bài 4. Số?

Bài 5. Số?

Bài 6. Buổi sáng có 42 người đến câu cá ở hồ. Buổi chiều số người đến câu cá giảm đi 3 lần so với buổi sáng. Hỏi buổi chiều có bao nhiêu người đến câu cá ở hồ?

Xem thêm: Chương trình Ngữ Văn Lớp 12 – HOC247

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 7. Chị Tâm chia đều 60 kg táo vào 4 thùng để gửi cho khách hàng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu ki-lô-gam táo?

Xem thêm: Chương trình Ngữ Văn Lớp 12 – HOC247

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 8. Năm nay ông nội của An 72 tuổi. Tuổi của An bằng tuổi của ông nội giảm đi 6 lần. Hỏi năm nay An bao nhiêu tuổi?

Xem thêm: Chương trình Ngữ Văn Lớp 12 – HOC247

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án và hướng dẫn giải

I. Phần trắc nghiệm

1 – B

2 – C

3 – A

4 – D

5 – A

Câu 1.

Đáp án đúng là: B

Vậy 64 cm : 2 = 32 cm

Câu 2.

Đáp án đúng là: C

Vậy 3 là số dư của phép chia 81 : 6

Câu 3.

Đáp án đúng là: A

Giảm 84 đi 6 lần ta làm phép tính 84 : 6

Vậy giảm 84 đi 6 lần ta được 14.

Câu 4.

Đáp án đúng là: D

Số cà chua mỗi rổ có là:

64 : 4 = 16 (quả)

Đáp số: 16 quả cà chua

Câu 5.

Đáp án đúng là: A

Số vở hôm nay cửa hàng bán được là:

87 : 3 = 29 (quyển vở)

Đáp số: 29 quyển vở

II. Phần tự luận

Bài 1.

Bài 2.

Bài 3.

Số đã cho

45

55

65

80

96

70

Ít hơn số đã cho 5 đơn vị

40

50

60

75

90

65

Giảm số đã cho đi 5 lần

9

11

13

16

19

14

Bài 4.

Bài 5.

Bài 6.

Xem thêm: Chương trình Ngữ Văn Lớp 12 – HOC247

Bài giải

Buổi chiều có số người đến câu cá ở hồ là:

42 : 3 = 14 (người)

Đáp số: 14 người

Bài 7.

Xem thêm: Chương trình Ngữ Văn Lớp 12 – HOC247

Bài giải

Mỗi thùng có số ki-lô-gam táo là:

60 : 4 = 15 (kg)

Đáp số: 15 kg táo

Bài 8.

Xem thêm: Chương trình Ngữ Văn Lớp 12 – HOC247

Bài giải

Tuổi của An năm nay là:

76 : 6 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 – Tuần 11 – Chân trời sáng tạo

Nội dung đang được cập nhật…

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 – Tuần 11 – Cánh diều

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Gấp 213 lên 3 lần ta được:

A. 216

B. 210

C. 369

D. 639

Câu 2. Trong các phép chia dưới đây, phép chia có dư là:

A. 34 : 8

B. 40 : 5

C. 81 : 9

D. 63 : 7

Câu 3. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả nhỏ nhất là:

A. 200 × 3

B. 800 : 2

C. 122 × 4

D. 900 : 3

Câu 4. Số?

A. 100

B. 200

C. 300

D. 400

Câu 5. Trong một phép chia có số chia là 5, số nào sau đây không thể là số dư của phép chia đó?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6. Mẹ đi chợ mua 5 con cá, mỗi con cá cân nặng 200 g. Vậy mẹ đã mua tất cả là:

A. 600 g cá

B. 1 kg cá

C. 800 g cá

D. 205 g cá

Câu 7. Nhà An cách trường 1 km nhưng nhờ biết đường đi tắt nên quãng đường An đến trường được giảm đi một nửa. Con đường tắt An đi đến trường dài là:

A. 400 m

B. 500 m

C. 300 m

D. 600 m

II. Phần tự luận

Bài 1. Tính nhẩm

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

Bài 3. Số?

25 : 2 = … (dư …)

85 : 8 = … (dư …)

39 : 4 = … (dư …)

60 : 7 = … (dư …)

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

Bài 5. Hôm qua cửa hàng bán được 320 l xăng. Hôm nay số xăng cửa hàng bán được gấp 2 lần so với hôm qua. Hỏi hôm nay cửa hàng bán được bao nhiêu lít xăng?

Xem thêm: Chương trình Ngữ Văn Lớp 12 – HOC247

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 6. Bác Bình cần chuyển 500 kg hạt điều ra chợ bán nên đã thuê 5 chiếc xe máy để chở. Hỏi mỗi xe máy cần chở bao nhiêu ki-lô-gam hạt điều?

Xem thêm: Chương trình Ngữ Văn Lớp 12 – HOC247

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 7. Anh Sơn được giao nhiệm vụ đón một đoàn khách nước ngoài gồm 99 người. Họ đến Việt Nam theo 3 khung giờ khác nhau với số lượng đến ở mỗi khung giờ là như nhau.

a) Hỏi mỗi khung giờ anh Sơn cần đón bao nhiêu người khách nước ngoài?

Xem thêm: Chương trình Ngữ Văn Lớp 12 – HOC247

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

b) Anh Sơn cần chuẩn bị xe ô tô để đưa những người khách nước ngoài đó từ sân bay về khách sạn. Mỗi xe chở được nhiều nhất 7 người (không bao gồm tài xế). Hỏi mỗi khung giờ anh Sơn cần chuẩn bị mấy chiếc xe ô tô?

Trả lời: Mỗi khung giờ anh cần chuẩn bị ít nhất … chiếc xe ô tô.

Đáp án và hướng dẫn giải

I. Phần trắc nghiệm

1 – D

2 – A

3 – D

4 – A

5 – D

6 – B

7 – B

Câu 1.

Đáp án đúng là: D

Gấp 213 lên 3 lần ta có phép tính

Câu 2.

Đáp án đúng là: A

34 : 8 = 4 (dư 2)

40 : 5 = 8

81 : 9 = 9

63 : 7 = 9

Vậy phép chia có dư là 34 : 8

Câu 3.

Đáp án đúng là: D

200 × 3 = 600

800 : 2 = 400

122 × 4 = 488

900 : 3 = 300

So sánh: 300 < 400 < 488 < 600

Vậy phép tính có kết quả nhỏ nhất là 900 : 3

Câu 4.

Đáp án đúng là: A

800 : 4 = 200

Xem thêm: Luyện tập: Giải bài 12 13 14 trang 112 sgk Toán 7 tập 1

100 × 2 = 200

Vậy 100 × 2 = 800 : 4

Số thích hợp để điền vào ô trống là 100.

Câu 5.

Đáp án đúng là: D

Số dư luôn bé hơn số chia.

Vậy trong phép chia có số chia là 5, số 5 không thể là số dư của phép chia đó.

Câu 6.

Đáp án đúng là: B

Mẹ đã mua tất cả số ki-lô-gam cá là:

200 × 5 = 1 000 (g)

Đổi 1 000 g = 1 kg

Đáp số: 1 kg

Câu 7.

Đáp án đúng là: B

Đổi 1 km = 1000 m

Con đường tắt An đi đến trường dài là:

1 000 : 2 = 500 (m)

Đáp số: 500 m

II. Phần tự luận

Bài 1.

Bài 2.

Bài 3.

25 : 2 = 12 (dư 1)

85 : 8 = 10 (dư 5)

39 : 4 = 9 (dư 3)

60 : 7 = 8 (dư 4)

Bài 4.

Bài 5.

Xem thêm: Chương trình Ngữ Văn Lớp 12 – HOC247

Bài giải

Hôm nay cửa hàng đã bán được số lít xăng là:

320 × 2 = 640 (l)

Đáp số: 640 l xăng

Bài 6.

Xem thêm: Chương trình Ngữ Văn Lớp 12 – HOC247

Bài giải

Mỗi xe máy cần chở số ki-lô-gam hạt điều là:

500 : 5 = 100 (kg)

Đáp số: 100 kg hạt điều

Bài 7.

a)

Xem thêm: Chương trình Ngữ Văn Lớp 12 – HOC247

Bài giải

Mỗi khung giờ anh Sơn cần đón số khách nước ngoài là:

99 : 3 = 33 (người)

Đáp số: 33 người

b) Mỗi khung giờ anh cần chuẩn bị ít nhất 5 chiếc xe ô tô.

Lưu trữ: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 (sách cũ)

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính: 5×7 = ?

 A. 31

 B. 32

 C. 57

 D. 35

Câu 2: Tính: của 24cm là:

 A. 8cm

 B. 7cm

 C. 6cm

 D. 5cm

Câu 3: Gấp 9 lần của 4 là:

 A. 32

 B. 94

 C. 36

 D. 49

Câu 4: Trong phép chia có dư, số chia là 4 thì số dư lớn nhất là:

 A. 2

 B. 1

 C. 3

 D. 5

Câu 5: Cho hình vẽ:

Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

 A. 3    B. 2    C. 4    D. 1

Câu 6: Con năm nay 5 tuổi. Tuổi của mẹ gấp 6 lần tuổi của con. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi?

 A. 11 tuổi

 B. 30 tuổi

 C. 56 tuổi

 D. 28 tuổi

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

 a, 392 + 55

 b, 427 – 88

 c, 26×6

 d, 86÷2

Câu 2: Tìm x biết:

 a, x÷7 = 17

 b, 56÷x = 4

Câu 3: Trong vườn có 35 cây ăn quả. số cây đó là cây cam. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây không phải cây cam?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

Câu 2 (2 điểm): Tìm x biết:

Câu 3 (3 điểm):

Số cây cam trong vườn là:

  35 : 5 = 7 (cây)

Số cây trong vườn không phải là cây cam là:

  35 – 7 = 28 (cây)

    Đáp số: 28 cây

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 (Đề 2)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính của 49kg là bao nhiêu?

 A. 7kg

Xem thêm: GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 BẰNG MÁY TÍNH CASIO Q10

 B. 6kg

 C. 5kg

 D. 8kg

Câu 2: Tính: của 12 phút là bao nhiêu phút?

 A. 1 phút

 B. 2 phút

 C. 3 phút

 D. 6 phút

Câu 3: Điền số thích hợp vào dấu chấm: 8hm = …….. dm

 A. 8

 B. 80

 C. 800

 D. 8000

Câu 4: Điền số thích hợp vào dãy số sau: 14, 19, ….., 29, 34

 A. 16

 B. 20

 C. 24

 D. 28

Câu 5: Một tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 6 tuần lẽ có bao nhiêu ngày?

 A. 24 ngày

 B. 42 ngày

 C. 13 ngày

 D. 31 ngày

Câu 6: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 6m7dm …. 670dm

 A. >

 B. <

 C. =

 D. Không thể so sánh

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính:

 a, 4×8+26

 b, 6×6-25

Câu 2: Đặt tính rồi tính:

 a, 29×7

 b, 46÷5

 c, 284 – 14

 d, 783 + 25

Câu 3: Lớp 3A trồng được 27 cây. Lớp 3B trồng được số cây gấp 4 lần số cây lớp 3A. Hỏi cả 2 lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 (Đề 3)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Cho hình vẽ:

Hỏi hình bên có bao nhiêu góc vuông?

 A. 4    B. 5    C. 6    D. 3

Câu 2: Hình vẽ trên (Câu 1) có bao nhiêu hình tam giác?

 A. 2    B. 3    C. 4    D. 5

Câu 3: Tính: 56÷7 = ?

 A. 6

 B. 7

 C. 8

 D. 9

Câu 4: Số dư của phép chia 35÷3 là:

 A. 3

 B. 2

 C. 1

 D. 0

Câu 5: Đồng hồ có kim giờ chỉ vào số 1, kim phút chỉ vào số 6. Hỏi khi đó là mấy giờ?

 A. 1 giờ 30 phút

 B. 1 giờ 6 phút

 C. 6 giờ 1 phút

 D. 6 giờ 5 phút

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 6dm 4mm = …….. mm

 A. 64

 B. 60

 C. 604

 D. 640

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x biết:

 a, (x-23)×7 = 49

 b, 25÷(x-56) = 5

Câu 2: Cô giáo có 56 quyển vở chia đều cho 7 bạn. Hỏi mỗi bạn nhận được bao nhiêu quyển vở? (Biết số vở các bạn nhận được bằng nhau)

Câu 3: An có 5 chiếc kẹo. Nếu Bình có thêm 6 chiếc kẹo thì số kẹo của Bình sẽ gấp 3 lần số kẹo của An. Hỏi Bình có bao nhiêu chiếc kẹo?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 (Đề 4)

Thời gian: 45 phút

Câu 1. Viết phép tính thích hợp vào chỗ chấm:

Em có 7 viên bi, anh có số bi nhiều gấp 3 lần số bi của em

a) Anh có số viên bi là:…………………………………………..

b) Cả hai anh em có số viên bi là:……………………………….

Câu 2.

a) Tính nhẩm:

8 x 2 = …….. 8 x 5 =……… 8 x 7 = ………. 8 x 8 = ………..

b) Nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó:

Câu 3.

a) Viết số thích hợp vào ô trống

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

32; 40 ; ….. ; ……. ; 64 ; ……..80.

Câu 4. Tính:

a) 18 x 8 + 39 b) 24 x 4 – 16

c) 18 x 2 x 4 d) 600 – 15 x 8

Câu 5. Đoạn thẳng AB dài 8cm. Đoạn thẳng BC dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đường gấp khúc ABC dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Câu 6. Đặt tính rồi tính:

216 x 4 137 x 5 124 x 8 123 x 3 234 x 2 101 x 5

Câu 7. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

a) Kết quả tính 116 x 8 + 12 là:

A. 928 B. 940 C. 930 D. 916

b) Một thùng có 80l dầu, người ta lấy ra 6 lần, mỗi lần 8l dầu. Số dầu còn lại trong thùng là:

A. 48l B. 42l C. 32l D. 128l

Câu 8. Giải bài toán theo tóm tắt dưới đây:

Câu 9. Số gạo nếp là 76kg, số gạo tẻ gấp 8 lần số gạo nếp. Hỏi có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp và gạo tẻ?

Câu 10. Tìm tích của số nhỏ nhất có ba chữ số có ba chữ số với số lớn nhất có một chữ số .

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 có đáp án (Đề 3)
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 có đáp án (Đề 2)
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 có đáp án (Đề 3)
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 có đáp án (Đề 1)

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

  • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
  • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời sáng tạo
  • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diều
Tham Khảo Thêm:  Xem Tử Vi 12 Con Giáp Chính Xác Nhất

Related Posts

Tuyển Dụng Việc Làm Quận 12 tháng 02/2023

Việc Làm Tốt – Kênh tìm việc làm Quận 12 hiệu quả, hàng đầu 2023 Quận 12 là quận tập trung nhiều khu công nghiệp, công ty…

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán Đại 12: Chương Nguyên Hàm Chọn

Nguyên hàm là một khái niệm khá mới trong chương trình toán phổ thông, vì vậy hôm nay Kien Guru xin chia sẻ đến các em tài…

Giải bài 18 trang 33 SGK Hình Học 12 nâng cao

Mời xem thêm danh sách tổng hợp Bài tập SGK Toán 12 trang 33 chuyên đề Tốt nhất Xem lại chương 1 Bài 18 (trang 33 SGK…

Soạn Văn Lớp 12 Bài Nghị Luận Về Một Tư Tưởng, Đạo Lí

Xem tất cả tài liệu Lớp 12: đây Xem thêm sách tham khảo liên quan: Soạn Văn – Lời Giải Ngữ Văn – Sách Học Tốt Ngữ…

Tổng các góc trong một

Giải vở bài tập Toán lớp 7 bài 12: Tổng các góc trong tam giác – Liên kết kiến ​​thức Giải SBT Toán 7 trang 52 Tập…

Giải toán 12 hàm số mũ – logarit và số phức

Mời xem thêm danh sách tổng hợp Giải 12 hàm số mũ và logarit tốt nhất TOANMATH.com giới thiệu cuốn sách đến quý thầy, cô giáo và…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *