Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 12 Luyện Tập (trang 127) (Nâng Cao)

Xem tất cả tài liệu Lớp 12: đây

Xem thêm sách tham khảo liên quan:

 • Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 12
 • SGK hình học 12
 • SGK Giải tích 12 nâng cao
 • SGK Hình Học 12 Nâng Cao
 • Giải toán lớp 12
 • Lời giải Sách bài tập Toán lớp 12
 • Sách Giáo Viên Giải Tích Lớp 12
 • Sách Giáo Viên Hình Học Lớp 12
 • Sách Giáo Viên Giải Tích Lớp 12 Nâng Cao
 • Sách Giáo Viên Hình Học Lớp 12 Nâng Cao
 • Sách bài tập giải tích lớp 12
 • Sách bài tập Giải tích lớp 12 nâng cao
 • Sách Bài Tập Hình Học Lớp 12 Nâng Cao
 • Sách Bài Tập Hình Học Lớp 12

Sách Giải Toán 12 Luyện Tập (trang 127) (Nâng cao) giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 12 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận chặt chẽ và logic. Áp dụng các kết thúc toán học vào cuộc sống và các môn học khác:

Bài 74 (trang 127 SGK Giải tích 12 nâng cao): Giải phương trình

a) log2(3-x)+log2(1-x)=3

b) log2(9-2x)=10lg⁡(3-x)

c) 7lgx-5lgx+1=3.5lgx-1-13.7lgx-1

d) 6x+6x+1=2x+2x+1+2x+2

Câu trả lời:

a) Điều kiện: x < 1. Phương trình đã cho tương đương với

(3-x)(1-x)=23 <=> x2-4x-5=0

Toán 12 nâng cao | Giải Toán lớp 12 Nâng cao Bài 74 Trang 127 sgk Giải Tích lớp 12 Năng Cao

Vậy Phương trình có nghiệm x= ​​-1

b) Điều kiện: x < 3. Phương trình đã cho tương đương với

9-2x=23-x <=> (2x)2-9.2x+8=0

Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 Nâng cao Bài 74 Trang 127 SGK Giai Tích 12 Năng Cao 1

Vậy: Phương trình có nghiệm x = 0

c) 7lgx+13.7lgx-1=3.5lg⁡x-1+5lgx+1

<=> 20.7lgx-1=28.7lgx+1<=> (7/5)lgx-1=7/5

<=> lgx – 1 = 1 <=> lgx = 2 <=> x = 100

d) 6x+6x+1=2x+2x+1)+2x+2 <=> 7,6x=7,2x <=> 3×1 <=> x = 0

Bài 75 (trang 127 SGK Giải tích 12 nâng cao): Giải phương trình

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm toán 12 – Tech12h

Toán 12 nâng cao | Giải Toán lớp 12 Nâng cao Bài 75 Trang 127 SGK Giải Tích 12 Năng Cao

Câu trả lời:

a) Điều kiện: 3x-1 > 0

<=> log3(3x-1) (1+log3(3x-1) )=12

<=> log32⁡(3x-1)+log3(3x-1)-12=0

Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 Nâng cao Bài 75 Trang 127 SGK Giai Tích 12 Năng Cao 1

b) Điều kiện: 0 < x-1 1

Toán 12 nâng cao | Giải Toán lớp 12 Nâng cao Bài 75 Trang 127 SGK Giải Tích lớp 12 Năng Cao 2

c) Điều kiện: x -1

Đặt t=log2(-x) ta được.

Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 Nâng cao Bài 75 Trang 127 SGK Giải Tích 12 Năng Cao 3Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 Nâng cao Bài 75 Trang 127 SGK Giai Tích 12 Năng Cao 4

Bài 76 (trang 127 SGK Giải tích 12 nâng cao): Giải phương trình:

Toán 12 nâng cao | Giải Toán lớp 12 Nâng cao Bài 76 Trang 127 SGK Giải Tích lớp 12 Năng Cao

Câu trả lời:

a) Điều kiện x ≠ 0. Phương trình tương đương với:

Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 Nâng cao Bài 76 Trang 127 SGK Giai Tích 12 Năng Cao 1

Ta được Phương trình:

Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 Nâng cao Bài 76 Trang 127 SGK Giai Tích 12 Năng Cao 2

b) Điều kiện x > 0. Ta được Phương trình:

Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 Nâng cao Bài 76 Trang 127 SGK Giai Tích 12 Năng Cao 3

Xem thêm: Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 1 (có đáp án): Home Life

c) Điều kiện log2⁡x ≥ 0. Phương trình tương đương với:

Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 Nâng cao Bài 76 Trang 127 SGK Giai Tích 12 Năng Cao 4

d) Điều kiện x > 0, ta có:

Toán 12 nâng cao | Giải bài tập toán lớp 12 nâng cao Bài 76 Trang 127 SGK Giai Tích 12 Năng Cao 5

Phương trình đã cho tương đương với phương trình:

Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 Nâng cao Bài 76 Trang 127 SGK Giai Tích 12 Năng Cao 6

Bài 77 (trang 127 SGK Giải tích 12 nâng cao): Giải phương trình:

a) 2sin2⁡x +4.2cos2⁡x =6 b) 43+2cos2x-7.41+cos2x=41/2

Câu trả lời:

a) 2sin2⁡x +4.2cos2⁡x =6 <=> 2sin2⁡x +4,21-sin2⁡x=6 <=> 22 sin2⁡x-6sin2⁡x +8=0

Đặt t=2sin2⁡x (t > 0)

Chúng tôi nhận được:

Toán 12 nâng cao | Giải bài tập toán lớp 12 nâng cao Bài 77 Trang 127 SGK Giai Tích 12 Năng Cao

Với t=2 => 2sin2⁡x =2 <=> sin2⁡x=1 <=> cos⁡2x=0 <=> cosx = 0 <=> x=π/2+k π (k ∈Z)

Với t = 4 => 2sin2⁡x =4 <=> sin2⁡x=2. PT thiếu kinh nghiệm.

Vậy phương trình có nghiệm: x=π/2+k (k ∈Z)

b) <=> 4,42(1-cos2x) -7,41+cos2x=2

Đặt t=41+cos2x (t > 0). Ta được phương trình.

Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 Nâng cao Bài 77 Trang 127 SGK Giai Tích 12 Năng Cao 1

Với t = 2

Xem thêm: Lời giải Sách bài tập Toán 12 Ôn tập Chương I

Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 Nâng cao Bài 77 Trang 127 SGK Giải Tích lớp 12 Năng Cao 2

Bài 78 (trang 127 SGK Giải tích 12 nâng cao): Giải các phương trình:

Toán 12 nâng cao | Giải Toán lớp 12 Nâng cao Bài 78 Trang 127 SGK Giải Tích lớp 12 Năng Cao

Câu trả lời:

a) Dễ thấy x = -1 là nghiệm. Ta chứng minh x = -1 là nghiệm duy nhất.

Thực vậy:

Toán 12 nâng cao | Giải Toán lớp 12 Nâng cao Bài 78 Trang 127 SGK Giải Tích 12 Năng Cao 1

VP + x + 4 < -2 + 3 => VT > VP

Phương trình không thỏa mãn với x < -1

Toán 12 nâng cao | Giải bài tập toán lớp 12 nâng cao Bài 78 Trang 127 SGK Giai Tích 12 Năng Cao 2

VP=x+4 > -1 + 4 = 3 => VT < VP

Phương trình vô nghiệm khi x > -1

Vậy Phương trình có nghiệm duy nhất x = -1

b) Dễ thấy: x = 2 là nghiệm của phương trình. Ta chứng minh x = 2 là nghiệm duy nhất. thực vậy:

Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 Nâng cao Bài 78 Trang 127 SGK Giải Tích 12 Năng Cao 3

Tương tự:

Toán 12 nâng cao | Giải Toán lớp 12 Nâng cao Bài 78 Trang 127 SGK Giải Tích 12 Năng Cao 4

Vậy: Nghiệm duy nhất là x = 2.

Bài 79 (trang 127 SGK Giải tích 12 nâng cao): Giải hệ phương trình:

Toán 12 nâng cao | Giải Toán lớp 12 Nâng cao Bài 79 Trang 127 SGK Giải Tích 12 Năng Cao

Câu trả lời:

Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 Nâng cao Bài 79 Trang 127 SGK Giải Tích 12 Năng Cao 1

Tham Khảo Thêm:  Đề cương học kì 1 Giải tích 12 - Lê Văn Đoàn

Related Posts

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán Đại 12: Chương Nguyên Hàm Chọn

Nguyên hàm là một khái niệm khá mới trong chương trình toán phổ thông, vì vậy hôm nay Kien Guru xin chia sẻ đến các em tài…

Giải bài 18 trang 33 SGK Hình Học 12 nâng cao

Mời xem thêm danh sách tổng hợp Bài tập SGK Toán 12 trang 33 chuyên đề Tốt nhất Xem lại chương 1 Bài 18 (trang 33 SGK…

Soạn Văn Lớp 12 Bài Nghị Luận Về Một Tư Tưởng, Đạo Lí

Xem tất cả tài liệu Lớp 12: đây Xem thêm sách tham khảo liên quan: Soạn Văn – Lời Giải Ngữ Văn – Sách Học Tốt Ngữ…

Tổng các góc trong một

Giải vở bài tập Toán lớp 7 bài 12: Tổng các góc trong tam giác – Liên kết kiến ​​thức Giải SBT Toán 7 trang 52 Tập…

Giải toán 12 hàm số mũ – logarit và số phức

Mời xem thêm danh sách tổng hợp Giải 12 hàm số mũ và logarit tốt nhất TOANMATH.com giới thiệu cuốn sách đến quý thầy, cô giáo và…

Soạn bài Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Soạn một bài văn về một đoạn thơ hoặc một đoạn thơ 1. Tìm hiểu đề và lập dàn ý Chủ đề 1: Một. Tìm hiểu chủ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *