Soạn bài Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học – Ngữ Văn 12

Bạn đang xem: Viết bài Tập làm văn số 5: Nghị luận văn học – Ngữ Văn 12 TRONG pgddttramtau.edu.vn

Các thầy cô giáo trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong sẽ hướng dẫn Soạn bài Tập làm văn số 5: Nghị luận văn học cho các em học sinh tham khảo.

Bài 1 – Viết Văn Bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Đề 1: Trong một bức thư bàn về văn, Nguyễn Văn Siêu viết: “văn […] Một số đáng được tôn thờ, một số thì không. Loại không tôn giáo là loại chỉ tập trung vào văn học. Loại đáng được tôn thờ là loại tập trung vào con người ”. Hãy bình luận về quan niệm trên.

Nhiệm vụ nên bao gồm những điều sau đây:

– tìm hiểu và lý giải hai thể loại văn học: “Chuyên gia” và “Chuyên gia”.

+ Thế nào là văn học “Chỉ chuyên chú vào văn học”?

Đó là loại văn chương chỉ biết có nó, tức là coi các thủ pháp nghệ thuật là trên hết. Khi sáng tác, nhà văn chỉ quan tâm đến vẻ đẹp của lối viết, ít quan tâm đến nội dung tư tưởng và không quan tâm đến thế sự. sống theo số phận con người, không có trách nhiệm với xã hội.

+ Thế nào là văn chương “độc tài”?

Đó là một thể loại văn học quan tâm chủ yếu đến cuộc sống của con người vì lợi ích của con người, và coi giá trị chính của văn học là có lợi cho thế giới.

– Ý kiến ​​về quan niệm của Nguyễn Văn Siêu:

+ Tại sao loại đáng kính là “Chuyên người” mà không phải “Chuyên văn”?

NVS muốn nói đến giá trị đích thực của văn học. Nếu văn học không quan tâm đến con người, văn học sẽ tự đánh rơi mình. Văn hay phải có cái tâm của người viết. Tâm thường nuôi dưỡng và phát huy tài năng.

– Liên hệ với những người viết có cùng quan điểm với NVS.

Đề 2: Buyphon, nhà văn nổi tiếng người Pháp, đã viết: “Phong cách là một con người”. Em hiểu nhận xét trên như thế nào?

Cần lưu ý những điểm chính sau:

Phong cách là nét độc đáo và là đóng góp riêng của nhà văn cho đời sống văn học.

– Phong cách bao hàm cả nội dung và nghệ thuật:

+ Nội dung đặc sắc thể hiện ở quan niệm về cuộc đời và con người từ cách chọn đề tài, xác định chủ đề, lí giải những vấn đề về cuộc đời và con người… .

+ Tính độc đáo của nghệ thuật thể hiện ở phương thức thể hiện, ở việc lựa chọn các thủ pháp nghệ thuật, ở việc tổ chức kết cấu, ở việc sử dụng giọng điệu, v.v.

– Điều thú vị khi đọc văn là khám phá những nét độc đáo trong phong cách của mỗi nhà văn.

Đề 3: Anh (chị) hãy nêu quan điểm của mình về ý kiến ​​của nhà văn Pháp La Beruye: “Khi một tác phẩm làm tăng ý thức của chúng ta và gợi lên những tình cảm, cảm xúc cao thượng và dũng cảm, thì không cần tìm một quy tắc nào để đánh giá nó: đó là một cuốn sách hay và được viết bởi một nghệ sĩ.”

Cần làm rõ một số điểm:

– Tiêu chí để đánh giá một tác phẩm hay, theo La Beruye, là giá trị giáo dục của tác phẩm đó.

– giá trị giáo dục của tác phẩm văn học: “nâng cao ý thức”, gợi mở: “tình cảm cao thượng, dũng cảm” của con người.

Một số Đề tham khảo và Gợi ý làm các bài khác

Đề 1: Nền văn học Việt Nam sau cách mạng tháng 8 năm 1945 là “Văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn”. Anh (chị) hãy cho biết ý kiến ​​về nhận định trên.

Một vài điểm cần được đề cập:

– Thế nào là sử thi và lãng mạn?

– Vì sao văn học Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám “chủ yếu là sử thi và lãng mạn”?

(Dựa vào nội dung đã trình bày trong bài Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến cuối thế kỉ XX.)

+ Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn được thể hiện như thế nào trong các tác phẩm văn học Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám? (Cần dẫn chứng và tìm hiểu đặc điểm sử thi, lãng mạn qua nhiều tác phẩm thơ, văn xuôi đã học trong SGK ngữ văn lớp 9: Làng (Kim Lân), Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê)… chủ yếu là các tác phẩm thơ, văn xuôi trong chương trình 12: Tây Tiến (Quang Dũng), Tổ quốc (Nguyễn Đình Thi), Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi), Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)….)

+ Nhận xét ảnh hưởng của khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong văn học Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám.

Câu 2: Vì sao có thể nói văn học chân chính có khả năng nhân đạo hóa con người? Văn học hiện thực.

Một vài điểm cần được đề cập:

Văn học chân chính là gì?

Phản ánh đời sống con người.

+ Phải góp phần đấu tranh cải tạo xã hội, đặc biệt phải tác động sâu sắc đến tâm hồn tình cảm của con người, bồi đắp tâm hồn con người trở nên trong sáng, phong phú và sâu sắc hơn.

– Vì sao văn học chân chính có khả năng nhân đạo hóa con người?

+ Văn học chân chính tố cáo xã hội bóc lột đã đẩy con người vào tình trạng phi nhân và kêu gọi đấu tranh để thay đổi hoàn cảnh xã hội, làm cho hoàn cảnh trở nên nhân đạo hơn đối với con người. (Trích và tìm hiểu một số tác phẩm của Nam Cao: Sống mòn, Chí Phèo…)

+ Văn học chân chính đề cập trực tiếp đến những vấn đề về quan điểm của con người: Thái độ trước sự thật của sự sống và cái chết, thái độ lựa chọn con đường đi trong cuộc đời, đấu tranh vì lí tưởng cao đẹp, vì lẽ sống. ý nghĩa (Những lời ấy – Tố Hữu, Nhật ký trong tù – Hồ Chí Minh.)

+ Những hình ảnh gợi cảm, đặc biệt là những hình ảnh thơ có tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của người đọc, truyền đến người đọc tình yêu mãnh liệt đối với cái đẹp, cái cao cả (Hình ảnh Bác Hồ trong bài) “Bác bỏ đi! – Tố Hữu…), đồng thời khơi dậy trong con người thái độ căm ghét cái ác, sự tàn ác… (Truyện Kiều – Nguyễn Du…)

+ Văn học chân chính giúp ta nhận thức về xã hội và thế giới tự nhiên mà chủ yếu là nhận thức về bản thân, giúp con người rèn luyện và hoàn thiện đạo đức, tác phong, làm cho con người sống có ích. đẹp hơn.

Soạn bài số 2 – Viết văn Viết bài số 5: Nghị luận văn học

Đề 1: Trong một bức thư bàn về văn, Nguyễn Văn Siêu viết: “văn […] có một loại tôn thờ. Có loại không đáng thờ. Loại không tôn giáo là loại chỉ chuyên chú vào văn chương. Loại đáng được tôn thờ là loại tập trung vào con người ”. Hãy bình luận về quan niệm trên.

– giải thích quan điểm của Nguyễn Văn Siêu: giải thích khái niệm văn học chân chính.

+ Loại văn “thờ” là văn “chuyên trị dân”, văn “hướng về dân”, nhằm phục vụ đời sống con người.

+ Loại văn “không đáng thờ” là loại văn “chỉ chú trọng văn”, chú trọng câu đúc, còn về kỹ thuật nghệ thuật là “đối hiếu”.

– Ý kiến ​​về quan niệm của Nguyễn Văn Siêu:

Đó là một quan điểm có sức thuyết phục, có ý nghĩa lâu dài bởi ở thời đại nào văn học cũng phải xuất phát từ cuộc sống và cũng như bất kỳ loại hình nghệ thuật nào, nó cần phải phục vụ cuộc sống của con người. . bằng chứng về các công trình phục vụ cuộc kháng chiến chống ngoại xâm vĩ đại của dân tộc).

Tuy nhiên cũng cần chú ý đến biện pháp nghệ thuật. Phương pháp và nội dung cần thống nhất. Nghệ thuật làm cho nội dung độc đáo hơn.

(Nêu ví dụ về giá trị của thủ pháp nghệ thuật.)

Đề 2: Buyphon, nhà văn nổi tiếng người Pháp, đã viết: “Phong cách là một con người”. Em hiểu nhận xét trên như thế nào?

– giải thích khái niệm “Phong cách”.

+ Phong cách là khái niệm dùng để chỉ cách thức và cách sống, làm việc, điều hành, ứng xử tạo nên một con người hay một mẫu người nào đó.

+ Trong văn học, phong cách chỉ những nét có hệ thống về tư tưởng và nghệ thuật, thể hiện trong tác phẩm của một nghệ sĩ hay trong các tác phẩm cùng thể loại nói chung. Nói một cách đơn giản, phong cách là những nét độc đáo của mỗi nhà văn được thể hiện trong văn chương.

(Ví dụ: phong cách của nhà văn Nguyễn Tuân là tài hoa, phong cách của nhà thơ Tố Hữu là giọng nói ngọt ngào,…).

– Phong cách được thể hiện trên cả hai phương diện: nội dung và nghệ thuật.

+ Về nội dung: bao gồm những quan niệm sống, chọn đề tài, xây dựng chủ đề, lí giải vấn đề nhân sinh v.v.

Ví dụ: nhà văn Nguyễn Tuân thường nhìn sự vật, sự việc ở góc độ tài năng; Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Người thường ca ngợi tài năng của nhân dân Việt Nam trong lao động, sản xuất, v.v.

+ Về nghệ thuật: phương thức thể hiện, lựa chọn thủ pháp nghệ thuật, tổ chức kết cấu, tổ chức giọng điệu, v.v.

Chẳng hạn, nhà thơ Tố Hữu thường chọn thể thơ lục bát, những phương thức biểu đạt mang đậm màu sắc dân tộc v.v.

– Điều thú vị khi đọc tác phẩm văn học là khám phá ra những nét độc đáo trong lối viết của tác giả.

Chỉ những nhà văn, nhà thơ tài ba mới định hình được sở thích của mình.

– Giữa phong cách của mỗi tác giả và cá tính của mỗi tác giả có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong văn học, phong cách được thể hiện một cách sinh động với tư cách là một thực thể thể hiện những quan niệm riêng về văn học.

– Bài học rút ra:

Các nhà văn trong quá trình sáng tạo của họ cần biết cách tạo ra sự quan tâm nổi bật của riêng họ.

+ Chấp nhận người đọc có nhu cầu tìm tòi, suy nghĩ, khám phá sở thích riêng của từng nhà văn.

Đề 3: Anh (chị) hãy nêu quan điểm của mình về ý kiến ​​của nhà văn Pháp La Beruye: “Khi một tác phẩm làm tăng ý thức của chúng ta và gợi lên những tình cảm, cảm xúc cao thượng và dũng cảm, thì không cần tìm một quy tắc nào để đánh giá nó: đó là một cuốn sách hay và được viết bởi một nghệ sĩ.”

– diễn giải ý kiến ​​của La Beruy: đưa ra một quan niệm về tiêu chí đánh giá một tác phẩm văn học, tức là căn cứ vào giá trị giáo dục của tác phẩm đó.

– Giá trị giáo dục của tác phẩm văn học: “nâng cao ý thức”, “khơi gợi những tình cảm cao thượng, dũng cảm” -> hướng con người đến những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.

– Khẳng định quan niệm đúng của tác giả, lấy dẫn chứng từ các tác phẩm đã học. Các tác phẩm lâu đời của thời cổ đại là do giá trị giáo dục của chúng. Các giá trị nhận thức và giá trị thẩm mỹ có thể trở nên lỗi thời, nhưng các giá trị giáo dục đã đứng vững trước thử thách của thời gian:

+ Văn học dân gian (các làn điệu dân ca).

+ Văn học trung đại, văn học hiện đại (tìm hiểu giá trị giáo dục của tác phẩm tiêu biểu).

Trên đây là hướng dẫn Soạn bài Tập làm văn số 5: Nghị luận văn học do các trường THPT Lê Hồng Phong soạn trong chuyên mục Tập làm văn lớp 12. Các em có thể tham khảo đầy đủ các bài văn mẫu lớp 12 tại đây. Cái này.

Bản quyền bài viết thuộc về THPT Sóc Trăng.Edu.Vn. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: pgddttramtau.edu.vn

Bạn xem bài Viết bài Tập làm văn số 5: Nghị luận văn học – Ngữ Văn 12 chỗ em phát hiện đã khắc phục được chưa?, nếu chưa, hãy góp ý thêm ở phần Soạn bài Tập làm văn số 5: Nghị luận văn học – Ngữ văn 12 dưới đây để pgddttramtau.edu.vn có những nội dung thay đổi, hoàn thiện hơn cho các em nhé! Cảm ơn quý vị đã ghé thăm Website: pgddttramtau.edu.vn của PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRÂM TÀU

Nhớ dẫn nguồn bài viết này: Viết bài Tập làm văn số 5: Nghị luận văn học – Ngữ Văn 12 của website pgddttramtau.edu.vn

Thể loại: Văn học

Danh Mục: Soạn Văn

Tham Khảo Thêm:  Bài 3 trang 18 SGK Ngữ văn 12 tập 1

Related Posts

Bài 5 trang 206 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Bạn đang xem: Bài 5 trang 206 SGK Ngữ văn 9 tập 1 TRONG pgddttramtau.edu.vn Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 5 trang 206 SGK Ngữ…

KINH NGHIỆM lựa chọn TRƯỜNG QUỐC TẾ CHO CON

Bạn đang xem: KINH NGHIỆM CHỌN TRƯỜNG QUỐC TẾ CHO CON BẠN TRONG pgddttramtau.edu.vn Bí quyết chọn trường quốc tế cho con Chia sẻ kinh nghiệm chọn…

UỐNG BAO NHIÊU CHAI BIA THÌ BỊ PHẠT

Bạn đang xem: Uống bao nhiêu chai bia thì bị phạt? TRONG pgddttramtau.edu.vn Nồng độ cồn bao nhiêu thì bị phạt? Bạn có biết, dù chỉ uống…

Cảm nhận bài thơ Nhớ rừng (dàn ý – 7 mẫu)

Bạn đang xem: Cảm nhận bài thơ Nhớ rừng (dàn ý – 7 mẫu) tại pgddttramtau.edu.vn Bài văn Cảm nhận bài thơ Nhớ rừng gồm dàn ý…

Dàn ý bình giảng bài thơ Tương tư

Bạn đang xem: Dàn ý cảm nhận về bài thơ Tương Tử TRONG pgddttramtau.edu.vn Bình giảng bài thơ Tương Tử I. Dàn ý cảm nghĩ về bài…

Cảm nhận của em về bài thơ Dòng sông mặc áo

Bạn đang xem: Cảm nhận của em về bài thơ Dòng sông mặc áo TRONG pgddttramtau.edu.vn Đề bài: Cảm nhận của em về bài thơ Dòng sông…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *