Sự đồng biến nghịch biến của

Bộ câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 12 Bài 1: Sự nghịch biến của hàm số do chúng tôi sưu tầm và biên soạn, bao gồm các dạng câu hỏi trọng tâm thường xuất hiện trong các bài kiểm tra quan trọng. Mời các em học sinh và quý thầy cô theo dõi nội dung chi tiết dưới đây.

Bộ 21 bài tập trắc nghiệm Toán 12 Bài 1: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Câu hỏi 1: Cho đồ thị của hàm số với x [- π/2 ; 3π/2] như bản vẽ.

Giải tích 12 bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 câu hỏi trắc nghiệm

Tìm khoảng đồng biến của hàm số y = sinx với x [- π/2 ; 3π/2]

Câu 2: Cho đồ thị của hàm số y = -x3 như hình bên. Hàm số y = -x3 nghịch biến trên khoảng:

A. (-1,0) B. (-∞;0)

C. (0;+∞) D. (-1,1)

Giải tích 12 bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 câu hỏi trắc nghiệm

Câu 3: Cho đồ thị của hàm số y = -2/x như hình bên. Hàm y = -2/x đồng biến trên

A. (-∞;0) B. (-∞;0) ∪ (0;+∞)

C. R D. (-∞;0) và (0;+∞)

Giải tích 12 bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 câu hỏi trắc nghiệm

Câu 4: Cho hàm số f(x) có đạo hàm f'(x) = √x(x-1)(x+2)2

Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Hàm số f(x) nghịch biến trên khoảng (-∞;1).

B. Hàm số f(x) đồng biến trên các khoảng (-∞;0) và (1;+∞).

C. Hàm số f(x) đồng biến trên các khoảng và (1;+∞).

D. Hàm số f(x) đồng biến trên khoảng (1;+∞).

Câu 5: Khoảng nghịch biến của hàm số y = x3/3 – 2×2 + 3x + 5 là:

A. (1;3)

B.(-∞; 1) (3; +∞)

C. (-∞; 1) và (3; +∞)

D. (1;+∞)

Câu 6: Cho hàm số y = x4 – 2×2 + 3 . Các kết luận sau đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; -1) ∩ (0; 1)

B. Hàm số đồng biến trên khoảng (-1; 0) (1; +∞)

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; -1) ∪ (0; 1)

D. Hàm số đồng biến trên các khoảng (-1; 0) và (1; +∞)

Câu 7: Cho hàm số y = sin2x – 2x. Chức năng này

A. Luôn đồng biến với GIÁ RẺ

B. Chỉ đồng biến trên khoảng (0; +∞)

C. Chỉ đồng biến trên (-∞; -1)

D. Luôn nghịch đảo trên

Câu 8: Hàm số nào sau đây chỉ đồng biến trên khoảng (-∞; 1) ?

Giải tích 12 bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 câu hỏi trắc nghiệm

Câu 9: Tìm m để hàm số

luôn nghịch biến trong một khoảng xác định.

A.-2 < m 2

b.m < -2 or m > 2

C. -2 < m < 2

Đm ±2

Câu 10: Cho hàm số y = -x3 + 3×2 + 3mx – 1, tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng (0; +∞)

A. m < 1 B. m ≥ 1 C. m ≤ -1 D. m ≥ -1

Câu 11: Cho đồ thị của hàm số như hình bên.

Tham Khảo Thêm:  Soạn bài Chiếc thuyền ngoài xa

Giải tích 12 bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 câu hỏi trắc nghiệm

Hàm đồng biến trên:

A. (0;1)

B. (1;3)

C. (0; 1) ∪ (1; 3)

D. (0;1) và (1;3).

Câu 12: Hỏi chức năng

trên những khoảng nào?

A. (-∞ ; +∞)

B. (-∞; -5)

C. (-5; +∞) ∪ (1; 3)

D. (0; 1) và (1; 3)

Câu 13: Tìm khoảng hiệp phương sai của hàm số y = 2×3 – 9×2 + 12x + 3

A.(-∞; 1) (2; +∞)

B. (-∞ 1]và[2;+∞)[2;+∞)[2;+∞)[2;+∞)

Xem thêm: Soạn văn 12 bài ngắn gọn về một tư tưởng, đạo lí

C. (-∞; 1) và (2; +∞)

D. (1;2)

Câu 14: Khoảng nghịch biến của hàm số y = x4 – 2×2 – 1 là:

A. (-∞; -1) và (0; 1)

B. (-∞; 0) và (1; +∞)

C. (-∞; -1) (0; 1)

D. (0;1)

Câu 15: Đưa ra chức năng

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số (1) nghịch biến trên R{1}

B. Hàm số (1) nghịch biến trên (-∞; 1) và (1; +∞)

C. Hàm số (1) nghịch biến trên (-∞; 1) ∪ (1; +∞)

D. Hàm số (1) đồng biến trên (-∞; 1) và (1; +∞)

Câu 16: Tìm khoảng đồng biến của hàm số f(x)= x + cos2x

A. R{0}

B. (-∞; +∞)

C. (-1; 1)

D. (0; )

Câu 17: liên tục:

trên khoảng nào?

A. RẺ

B. (-∞; 0)

C. (-1; 0)

D. (0; +∞)

Câu 18: Cho hàm số y = x3 – x2 + (m-1)x + m. Tìm điều kiện của tham số m để hàm số đồng biến trên R

Giải tích 12 bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 câu hỏi trắc nghiệm

Câu 19: Đưa ra chức năng

Tìm giá trị lớn nhất của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; -1).

A. m < 2√2

B. m -2√2

C. m = 2√2

D. -2√2 m 2√2

Câu 20: Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số

A. 1 < m < 5

Bm 5

C.m < -1 or m > 5

Đm > 5

Câu 21: 11. Cho hàm số y = x3 + 3×2 + mx + 1 – 2m. Tìm các giá trị của m để hàm số đồng biến trên một đoạn có độ dài bằng 1 .

Đ. m = 0

Bm = 1/4

C. 9/4

D. Không tồn tại

Đáp án và lời giải các câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 Bài 1: Nghịch biến của hàm số

Câu hỏi 1:

Trên khoảng (-π/2; π/2) đồ thị hàm số đi từ trái sang phải.

Trên khoảng (π/2 ; 3π/2) đồ thị hàm số đi xuống từ trái sang phải.

Do đó hàm số đồng biến trên khoảng (-π/2; /2)

Chọn đáp án A

Câu 2:

Trên khoảng (0; +∞) đồ thị hàm số đi từ trái sang phải.

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng (0;+∞)

Chọn đáp án C

Câu 3:

Đồ thị hàm số đi lên từ trái sang phải trên hai khoảng (-∞;0) và (0;+∞)

Tham Khảo Thêm:  Bộ đề thi Toán lớp 12 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022

Chọn đáp án D.

Ghi chú. Những sai lầm có thể xảy ra trong quá trình kiểm tra:

– Do không để ý đến tập xác định nên chọn đáp án C.

– Không chú ý đến định nghĩa hàm số đồng biến

Chọn câu trả lời KHÔNG

Câu 4:

Điều kiện: x > 0

Xem thêm: Ví dụ giải toán quản lý 12

Bảng đánh dấu:

Giải tích 12 bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 câu hỏi trắc nghiệm

Vậy f(x) đồng biến trên khoảng (1;+∞) và nghịch biến trên khoảng (0;1).

Chọn câu trả lời DỄ

Câu 5:

Bảng xét dấu y’ :

Giải tích 12 bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 câu hỏi trắc nghiệm

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng (1, 3).

Chọn đáp án A

Câu 6:

Bảng xét dấu y’:

Giải tích 12 bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 câu hỏi trắc nghiệm

Từ đó ta có: Hàm số đồng biến trên các khoảng (-1; 0) và (1; +∞) , nghịch biến trên các khoảng (-∞; -1) và (0; 1) .

Chọn câu trả lời DỄ

Câu 7:

Tập xác định D = R

Ta có: y’ = 2.cos2x – 2 = 2(cos2x – 1) ≤ 0; x

(vì -1 cos2x ≤ 1)

Vậy hàm số luôn nghịch biến trên R

Chọn câu trả lời DỄ

Câu 8:

Giải tích 12 bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 câu hỏi trắc nghiệm

Chọn đáp án C

Câu 9:

bộ xác định

Hàm số nghịch biến trên từng khoảng

IFF

Suy ra m2 – 4 < 0 hoặc -2 < m < 2.

Chọn đáp án C

Câu 10:

Ta có y’ = -3×2 + 6x + 3m. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; +∞) nếu y’ ≤ 0 trên khoảng (o; +∞)

Cách 1: Sử dụng định lý dấu của tam thức bậc hai.

Xét phương trình -3×2 + 6x + 3m. Ta có ‘ = 9(1 + m)

TH1: Δ’ ≤ 0 => m ≤ -1 thì -3×2 + 6x + 3m < 0 nên hàm số nghịch biến trên R .

TH2: Δ’ > 0 => m > -1; y’ = 0 có hai nghiệm phân biệt, x = 1 ±√(1+m) .

Giải tích 12 bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 câu hỏi trắc nghiệm

Hàm số nghịch biến trên (0; +∞) <=> 1 + √(1+m) ≤ 0, vô lý.

Từ TH1 và TH2 ta có m -1

Cách 2: Sử dụng phương pháp biến thiên hàm số.

Ta có y’ = -3×2 + 6x + 3m 0, ∀x > 0 <=> 3m 3×2 – 6x, x > 0

Từ đó suy ra 3m min(3×2 – 6x) với x > 0

Mà 3×2 -6x = 3(x2 -2x + 1) – 3 = 3(x – 1)2 – 3 -3 ∀ x

Suy ra: min( 3×2 – 6x) = – 3 khi x= 1

Do đó 3m ≤ -3 hay m ≤ -1.

Chọn đáp án C

Câu 11:

Trên khoảng (0;1) đồ thị hàm số đi từ trái sang phải

Trên khoảng (1;3) đồ thị hàm số đi từ trái sang phải

Đồ thị hàm số đồng biến tại x = 1. Do đó hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (0; 1) và (1; 3)

Chọn đáp án C

Câu 12:

Hàm xác định x -5

y’ xác định ∀x ≠ -5 . Bảng xét dấu y’:

Tham Khảo Thêm:  Soạn bài Phong cách ngôn ngữ khoa học | Ngữ văn 12

Giải tích 12 bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 câu hỏi trắc nghiệm

Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng (-∞; -5) và (-5; +∞)

Chọn đáp án A

Câu 13:

Chúng ta có

Bảng dấu hiệu đạo hàm:

Giải tích 12 bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 câu hỏi trắc nghiệm

Xem thêm: Tổng hợp kiến ​​thức Ngữ văn lớp 12 Hệ thống kiến ​​thức 12

Hàm số đồng biến trên các khoảng (-∞; 1) và (2; +∞)

Chọn đáp án C

Câu 14:

Chúng ta có

Bảng dấu hiệu đạo hàm

Giải tích 12 bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 câu hỏi trắc nghiệm

Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-∞; -1) và (0; 1)

Chọn đáp án A

Câu 15:

liên tục

xác định x ≠ 1

Chúng ta có:

xác định x 1

Bảng dấu hiệu đạo hàm

Giải tích 12 bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 câu hỏi trắc nghiệm

Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-∞ 1) và (1; +∞)

Chọn câu trả lời KHÔNG

Câu 16:

f'(x) = 1 – 2sinxcosx = sin2x + cos2x – 2.sinx.cosx = (sinx – cosx)2 ≥ 0 ∀x ∈ R

Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; +∞)

Chọn câu trả lời KHÔNG

Câu 17:

Giải tích 12 bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 câu hỏi trắc nghiệm

Hàm đồng biến trên R

Chọn đáp án A

Câu 18:

Ta có: y’ = 3×2 – 2x + m – 1

Để hàm số đã cho đồng biến trên R khi và chỉ khi y’ ≥ 0 với mọi x.

Chọn câu trả lời KHÔNG

Câu 19:

Ta có y’ = -x2 – mx – 2 . Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; – 1) nếu y’ = x2 – mx – 2 ≤ 0 trên khoảng (-∞; -1)

Cách 1. Sử dụng định lý dấu của tam thức bậc hai. Ta có Δ = m2 – 8

TH1: -2√2 m 2√2 => ≤ 0 .

Lại nữa, hệ số a= -1 < 0 nên y' ≤ 0 ∀ x

Hàm nghịch đảo trên R

TH2: y’ = 0. có hai nghiệm phân biệt

Giải tích 12 bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 câu hỏi trắc nghiệm

Giải tích 12 bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 câu hỏi trắc nghiệm

Từ TH1 và TH2 ta có m 2√2

Cách 2. Sử dụng phương pháp biến thiên hàm số

Chúng ta có

Từ đó suy ra

Do đó m 2√2

Vậy giá trị lớn nhất của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; -1) là m = 2√2

Chọn đáp án C

Câu 20:

Giải tích 12 bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 câu hỏi trắc nghiệm

Chọn câu trả lời DỄ

Câu 21:

Giải tích 12 bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 câu hỏi trắc nghiệm

y’ = 3×2 + 6x + m. Hàm đồng biến nếu y’ ≥ 0. Ta có ‘ = 9 – 3m

TH1: m ≥ 3 => Δ’ ≤ 0 .

Hàm số đồng biến trên R. Do đó m 3 không thỏa yêu cầu bài toán

TH2: m < 3 => Δ’ > 0 .

y’ có hai nghiệm phân biệt

Giải tích 12 bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 câu hỏi trắc nghiệm

Từ bảng biến thiên, ta thấy không tồn tại m để hàm số đồng biến trên đoạn có độ dài 1.

Từ TH1 và TH2 không tồn tại m thỏa mãn.

Chọn câu trả lời DỄ

►►► BẤM VÀO NGAY trên nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải về Bộ 21 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Bài 1: Sự đồng biến của hàm số có đáp án file PDF hoàn toàn miễn phí!

Related Posts

Soạn Văn Lớp 12 Bài Nghị Luận Về Một Tư Tưởng, Đạo Lí

Xem tất cả tài liệu Lớp 12: đây Xem thêm sách tham khảo liên quan: Soạn Văn – Lời Giải Ngữ Văn – Sách Học Tốt Ngữ…

Tổng các góc trong một

Giải vở bài tập Toán lớp 7 bài 12: Tổng các góc trong tam giác – Liên kết kiến ​​thức Giải SBT Toán 7 trang 52 Tập…

Giải toán 12 hàm số mũ – logarit và số phức

Mời xem thêm danh sách tổng hợp Giải 12 hàm số mũ và logarit tốt nhất TOANMATH.com giới thiệu cuốn sách đến quý thầy, cô giáo và…

Soạn bài Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Soạn một bài văn về một đoạn thơ hoặc một đoạn thơ 1. Tìm hiểu đề và lập dàn ý Chủ đề 1: Một. Tìm hiểu chủ…

Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Lesson 1 trang 12

Unit 12 lớp 5: Đừng đạp xe quá nhanh! Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Bài 1 trang 12 – 13 Tập 2 hay nhất Video giải…

Bộ đề thi Toán lớp 12 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022

Phần dưới đây là bộ 60 đề thi toán lớp 12 chọn lọc được sưu tầm từ các trường THPT trên cả nước, bao gồm đề thi…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *